Home Resources Tambahan Glossary Ilmu Tanah

Glossary Ilmu Tanah: Kapasitas tukar kation (KTK)

Created On Tuesday, 20 March 2012 08:09

Daftar Istilah Ilmu Tanah: Kapasitas tukar kation (KTK)

Definisi

Kapasitas tukar kation (KTK) - Jumlah kation-kation dapat tukar pada tanah, penyusun tanah, atau bahan lain yang dapat menjerap pada pH tertentu. Biasanya dilambangkan dalam centimole per kilogram kation penukar, dengan muatan ion kation penukar ditentukan (+ atau 2+).


Wikipedia:

Google: Kapasitas tukar kation (KTK)


Ilmu Tanah dan Sumberdaya LahanJurusan Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan terus berupaya menghasilkan lulusan yang profesional, handal, dan memiliki daya saing.